Du er ikke logget ind: Log ind eller opret profil
 
Pathauto

Pathauto

Hvordan konverterer jeg æ, ø og å i URL’erne om til ae, oe og aa?

Problemstilling: 

Når man eksempelvis opretter termer i taksonomien vil man ofte have behov for at benytte bogstaverne æ, ø og å. Eksempelvis hvis man opretter termen "bøger". Hvis man efterfølgende ønsker at benytte URL-aliases for at få nogle mere sigende URL’er, ændres URL’en fra at være eksempelvis www.domain.dk/taxonomy/term/6 til at være www.domain.dk/bøger. Det er for så vidt fint, men problemet er ø’et i URL’en. Det bør andres til oe. Og det bør selvfølgelig være noget, der sker helt automatisk hver gang et ø optræder i en URL.

Løsning: 
 1. Installér og aktivér modulet pathauto.
 2. Hvis du allerede har oprettet URL-aliaser, så slet dem: site building > URL aliases > delete aliases. Og bare rolig – pathauto opretter dem for dig påny.
 3. Tøm databasens cache: administer > site configuration > performance > clear cache.
 4. Kopiér filen i18n-ascii.txt ind i mappen sites\all\modules\pathauto
 5. Gå til administer > site building > URL aliases.
 6. Klik på automated alias settings.
 7. Klik på feltgruppen general.
 8. Bibehold alle standard-indstilingerne, men sæt "flueben" i feltet transliterate prior to creating alias.
 9. Afhængig af om det er noder eller taxonomi termer du ønsker at opbygge aliaser til, så klik på enten feltgruppen node path settings eller feltgruppen taxonomi term path settings.
 10. Sæt "flueben" i feltet bulk generate aliases for ...  that are not aliased.
 11. Klik på save konfiguration.
 12. Hvis du vender retur til siden administer > site building > URL aliases vil du nu se, at alle dine aliaser er blevet oprettet påny, men denne gang med ae, oe og aa i stedet for æ, ø og å.

 

Afprøvet i version: 
6.x

 • Det er gratis
 • Du kan skrive artikler og tips
 • Du kan få hjælp eller hjælpe andre 
 • - og meget mere …