Du er ikke logget ind: Log ind eller opret profil
 
FCKeditor

FCKeditor

Hvordan indsætter jeg mine egne styles i FCK-editoren?

Problemstilling: 

Hvis du har installeret WYSIWYG-editoren FCKeditor har du (afhængig af dine indstillinger) nogle drop-down bokse, hvorfra du kan vælge mellem forskellige formaterings- og typografikoder. Valgmulighederne i drop-down boksen ”typografi” er styles som er defineret i et XML-dokument, som du har mulighed for at redigere i. Problemet er imidlertigt, at der er tale om inline-styles, hvilket betyder, at den dag du ønsker at rette værdierne for en given style, giver det ikke gennemslag for alle de eksisterende sider – kun NYE sider, der benytter denne style.

Løsning: 

Løsningen er at man opretter et CSS-dokument med de ønskede styles (klassifikationer). I XML-dokumentet er angivet nogle inline-styles, som bliver påført nogle span-koder. Ved at fjerne disse inline-styles og i stedet angive navnet på din(e) klassifikation(er) løses problemet. Følg guiden herunder: 

 1. Opret et CSS-dokument med de ønskede styles. Gem det i roden af dit theme.
 2. Husk at tilføje dit CSS-dokument i din .info -fil (Drupal 6 +).
 3. Gå til Administer > Site Configuration > FCKeditor.
 4. Klik på Edit ud for Default-profilen.
 5. Under CSS finder du feltet Editor CSS. Fra drop-down boksen vælger du Define CSS.
 6. I feltet CSS path indtaster du stien til dit CSS-dokument. Eksempelvis sites/all/themes/dittheme/ditcss.css
 7. I feltet predefined styles vælger du use theme fckstyles.xml.
 8. Tag en kopi af filen sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/fckstyles.xml og placér kopien i roden af dit theme.
 9. Åbn kopien og udskift denne kode:

  <Style name="Marker: Yellow" element="span">
      <Style name="background-color" value="Yellow" />
  </Style>

  med denne:

  <Style name="Min style" element="span">
      <Attribute name="class" value="min-klassifikation" />
  </Style>

  hvor min-klassifikation naturligvis udskiftes med navnet på den klassifikation du angav i CSS-dokumentet

 

Afprøvet i version: 
6.x

Hvordan uploader man billeder med FCKeditor?

Problemstilling: 

Når man har installeret WYSIWYG-editoren FCKeditor har man mulighed for at indsætte et billede. Problemet er blot, at man manuelt skal indtaste stien til billedet, og at billedet i forvejen skal ligge på webserveren. Man har altså ikke mulighed for at browse sig frem til en billede på den lokale computer for derefter at uploade det.

Løsning: 
 1. Start med at sikre dig, at dine indstillinger i File system er korrekte. Gå derfor til Administer > Site Configuration > File System. Som udgangspunkt bør der i feltet Site System Path stå sites/default/files.
 2. Samme sted, men i feltet Temporary directory bør der står sites/default/files/tmp.
 3. Gå til Administer > Site Configuration > FCKeditor.
 4. Klik på Edit ud for Default-profilen.
 5. Under File Browser settings finder du feltet File Browser Type. Fra dropdownboksen vælger du Built-in filebrowser.
 6. Sørg for at tildele de nødvendige rettigheder til de roller, som du ønsker skal have muligheden for at uploade billeder via FCKeditoren.
Afprøvet i version: 
6.x

Hvordan ændrer jeg værktøjslinierne (toolbar) i FCKeditor?

Problemstilling: 

Antallet af ikoner og dermed funktioner i WYSIWYG-editoren FCKeditor afhænger af hvilken toolbar der er valgt i indstillingerne (Administer > Site Configuration > FCKeditor).
Er det en uerfaren person, der skal vedligeholde webstedet og dermed benytte FCKeditor kan det være en god idé at begrænse mængden af funktioner.

Løsning: 

En mulighed er at skifte fra standard toolbar’en, der hedder DrupalBasic, til en mere skrabet udgave, som hedder DrupalFiltered. Det gør du på følgende måde:

 1. Gå til Administer > Site Configuration > FCKeditor.
 2. Klik på Edit ud for Default-profilen.
 3. Under Editor appearance finder du feltet Toolbar. Fra dropdownboksen vælger du DrupalFiltered.

 
En mangel i DrupalFiltered er muligheden for at man kan vælge en pre-defineret style. Hvis du ønsker at have denne mulighed skal du lave et hack i modulet:

 1. Åben filen sites/all/modules/fckeditor/fckeditor.config.js.
 2. Et sted i koden ser du en linie med koden ['FontFormat'], - på linien herunder skriver du['Style'].

 
Du har nu indsat en dropdownboks hvorfra man i WYSIWYG-editoren kan vælge en pre-defineret style. Men vær opmærksom på, at du har lavet et hack. Det betyder at næste gang du installerer en opdatering til FCKeditor, vil dine rettelser blive overskrevet.

Afprøvet i version: 
6.x

Hvordan installerer man fckeditor?

Problemstilling: 

Installationen af FCKeditor kan godt drille lidt. Derfor får du her en guide til installation:

Løsning: 
 1. Download Drupal-modulet FCKeditor fra http://drupal.org/project/fckeditor.
 2. Udpak modulet i mappen sites/all/modules, således at stien bliver sites/all/modules/fckeditor.
 3. Download nu selve FCKeditor fra http://www.fckeditor.net/download. Sørg for at vælge den rigtige version. Dvs. at du IKKE skal vælge .NET eller .JAVA udgaven.
 4. En god idé er at udpakke zip-filen direkte i mappen sites/all/modules/fckeditor. Idet de udpakkede filer vil være samlet i en mappe som OGSÅ hedder fckeditor vil du altså opleve, at få en mappestruktur, der hedder sites/all/modules/fckeditor/fckeditor, hvilket er som det skal være. Hvis du derimod har fået en mappestruktur hvor ordet fckeditor indgår 3 gange (altså sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/fckeditor) har du gjort noget galt.
 5. Aktivér modulet via Administer > Site Building > Modules.
 6. Modulets indstillinger kan ændres via Administer > Site Configuration > FCKeditor. F.eks. kan du ændre hvor mange funktioner/ikoner, der skal være i selve WYSIWYG-editoren. Se eventuelt Hvordan ændrer jeg værktøjslinierne i FCKeditor?
Afprøvet i version: 
6.x

 • Det er gratis
 • Du kan skrive artikler og tips
 • Du kan få hjælp eller hjælpe andre 
 • - og meget mere …